Onze waarden

Professionalisme

De medewerker van het Notarishuis stelt met oog voor detail een uitgebreid dossier op ten behoeve van het betrokken notariaat. De opleiding en de frequente en intense contacten met de verschillende notariaten staan borg voor een kwalitatief hoogstaand en efficiënt dienstverleningsniveau. Dit is onder andere van groot belang om ervoor te zorgen dat waardebepalingen correct worden uitgevoerd.

Service

Service-gericht werken is staat bij Notarishuis Zuidwest-Vlaams-Brabant hoog in het vaandel. De organisatie van het geheel zorgt ervoor dat een betere service aangeboden wordt wat de klantvriendelijkheid ten goede komt. De contacten verlopen in een vertrouwelijke en aangename sfeer.

Transparantie

De Notarishuis-medewerker is vlot aanspreekbaar voor de cliënt. Hij is zes dagen op zeven bereikbaar, zelfs ’s avonds, en staat in voor het vlotte verloop van de communicatie tussen de betrokken partijen. Een van de hoofdtaken van de medewerker van het Notarishuis is namelijk het in gewone mensentaal uitleggen van de verschillende juridische en notariële stappen.

Begeleiding

De notaris en de medewerker van het Notarishuis besteden van in het begin de nodige aandacht en zorg aan de notariële aspecten van het dossier. Op die manier wordt de cliënt niet geconfronteerd met verrassingen. Het Notarishuis Zuidwest-Vlaams-Brabant behandelt elk dossier uitsluitend in overleg met uw notaris.