Asbestattest verplicht bij verkoop vanaf 23 november 2022

Van plan om binnenkort je woning te verkopen? Vergeet niet te denken aan het asbestattest. Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht voor de verkoop van alle panden waarvan de bouw dateert van voor 2001. Wie binnenkort overgaat tot de verkoop van zijn woning, neemt best tijdig contact op met een gecertificeerd asbestdeskundige.

Contact opnemen met een asbestdeskundige inventarisatie

 

Het zijn speciaal opgeleide asbestdeskundigen (‘asbestdeskundige inventarisatie’) die de asbestinventarisatie van woningen voor hun rekening nemen. Zo’n deskundige kan je sinds 1 juli contacteren met oog op het opstellen van een asbestattest. Het asbestattest vertelt meer over de asbestveiligheid van een woning. Asbest is immers een gevaarlijke stof die opgebouwd is uit kleine vezels die – ingeademd – aanleiding kunnen geven tot ernstige longaandoeningen. Asbest werd vroeger vaak in woningbouw gebruikt (tot het verboden werd). Hierdoor is het nog steeds in veel gebouwen terug te vinden. Het asbestattest is tien jaar geldig.

De lijst van de gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie kan je terugvinden op de site van de OVAM.

Hoe gebeurt de inspectie?

De asbestdeskundige bekijkt tijdens de inspectie de asbestverdachte materialen. Hij beoordeelt hun toestand en hun risico. Bovendien adviseert hij je ook over de materialen die best weggenomen worden en over de verwijderingsmethode. Verhuur je de woning? Breng je huurder(s) op de hoogte van het bezoek. In principe zal de deskundige tijdens de inspectie geen zaken demonteren of afbreken om ingesloten materiaal op te sporen. Lokale, kleine beschadigingen om een monster te kunnen nemen voor het labo kunnen wel.  Zorg er wel voor de deskundige een vrije toegang heeft tot alle risicovolle plaatsen.

De asbestdeskundige zal vervolgens al de gegevens invoeren in een specifieke digitale databank. De OVAM zal op basis daarvan een attest afleveren, die de deskundige je vervolgens bezorgt.

Verzamel alle nodige informatie over het gebouw

Hoe meer gegevens je de asbestdeskundige inventarisatie bezorgt, hoe efficiënter de asbestdeskundige zijn bezoek kan uitvoeren. Heb je bv. bouw- en verdiepingsplannen, bestaand asbestonderzoek, informatie over ingesloten asbest, informatie over beschermd erfgoed op uw eigendom, offertes of opleverattesten van renovatiewerken, historische foto’s, informatie over gebruikte bouw- en isolatiematerialen? Bezorg al die informatie aan de deskundige. Het verzamelen van al deze gegevens kan trouwens eenvoudig via Izimi, de digitale kluis van het Belgisch notariaat.

Verplicht voor alle overdrachten vanaf 23 november 2022

Wie binnenkort zijn eigendom (gebouwd voor 2001) wil verkopen, neemt best tijdig contact op met een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie. Het attest moet aanwezig zijn voor alle verkopen vanaf 23 november 2022. Met verkopen bedoelen we:

  • Alle verkoopovereenkomsten die ondertekend zijn vanaf 23 november 2022. Dit geldt ook voor de wederzijdse verkoopbeloften die in de praktijk vaak voorkomen;
  • Is er geen verkoopovereenkomst, maar meteen een verkoopakte? Dan geldt de verplichting voor de verkoopakten die verleden zijn vanaf 23 november 2022;
  • De verplichting geldt ook voor de schenking van een woning, maar niet voor woningen die via een erfenis overgaan.

De verplichting geldt trouwens niet alleen voor woningen, maar ook voor andere gebouwen zoals kantoorruimtes, overheidsgebouwen…

Het attest moet aanwezig zijn bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst. Het is mogelijk dat kandidaat-kopers bij de kijkdag van de woning al naar een kopie vragen…

Tijdig contact opnemen met een asbestdeskundige

Hou er rekening mee dat de asbestdeskundige tijd nodig heeft om alle verkregen gegevens te analyseren, het plaatsbezoek voor te bereiden en uit te voeren en achteraf ook eventuele laboresultaten moet bekijken. Hij moet de inventarisatie finaliseren en tenslotte ook het attest aanvragen.

Moraal van het verhaal: wacht niet te lang, zodat je op beide oren kan slapen en een zorgeloze verkoop tegemoet gaat!  Wil je meer informatie over de asbestverplichting? Neem een kijkje op de site van de OVAM.

Categorie:
Aankoop Asbest Verkoop