Blog

Onroerend erfgoed (ver)kopen: Wanneer vastgoed en geschiedenis samen komen

Onroerend erfgoed (ver)kopen: Wanneer vastgoed en geschiedenis samen komen
Monumenten, cultuurhistorische landschappen, historische tuinen, archeologische sites of nog stads- en dorpsgezichten vormen de sporen van ons Vlaams cultuurhistorisch verleden. Het is dan ook van het grootste belang deze erfgoedwaarden duurzaam te behouden en te beheren.Ook het notariaat draagt hier zijn steentje bij toe, door te verzekeren dat toekomstige eigenaars van deze waardevolle onroerende goederen voldoende geïnformeerd zijn over de rechten en plichten die gepaard gaan met de aankoop van een beschermd- of geïnventariseerd goed. Ben je van plan om een onroerend erfgoed te (ver)kopen of ligt je woning toevallig in een beschermd landschap? Dan zal je met een aantal…

De woonbonus : Hoe zit het weer in elkaar?

De woonbonus : Hoe zit het weer in elkaar?
Over de “woonbonus” is er de laatste jaren heel wat inkt gevloeid. Naar aanleiding van de regionalisering van de woonfiscaliteit heeft ieder gewest immers de bevoegdheid gekregen om hervormingen door te voeren. Uiteraard zijn de hervormingen slechts van toepassing op nieuwe leningen, niet voor de lopende. Dit heeft als gevolg dat de “woonbonus” in Vlaanderen vandaag uit drie naast elkaar bestaande regelingen bestaat. Brussel hield tot nu toe vast aan de klassieke woonbonus, maar schaft de regeling af vanaf 2017. Wat betekent de “woonbonus” vandaag in Vlaanderen en in Brussel? WoonbonusWat we in de volksmond de “woonbonus” noemen, heet eigenlijk…

Renoveren of Benoveren?

Renoveren of Benoveren?
Dat België met een verouderd woningpark kampt, weten we al langer. Een sterke verhoging van de renovatiegraad is in de komende jaren noodzakelijk. Een verbetering van de energieprestatie van het Vlaamse woningenbestand is daar onlosmakelijk mee verbonden. Daarom heeft het Vlaamse Energieagentschap met een dertigtal organisaties, waaronder het notariaat, het “Renovatiepact” onderschreven. Wat is het Renovatiepact?  Het renovatiepact is een coherent actieplan dat moet leiden tot een verhoogde renovatiegraad van ons Vlaams woningpatrimonium en de energieprestatie ervan moet optimaliseren. Verschillende belanghebbende organisaties in de vastgoed- en bouwsector hebben dit ambitieus engagement, opgestart door het Energieagentschap, onderschreven. Natuurlijk zijn deze mooie woorden…