Blog

Wanneer is een stuk grond effectief bouwgrond?

Wanneer is een stuk grond effectief bouwgrond?
Hoe kan je weten of je mag bouwen op een stuk grond dat je op het oog hebt? Hoe zit het met verkavelingen? Wat met stedenbouwkundige vergunningen? Hoe kan je notaris je helpen?U krijgt hier het antwoord op al deze vragen.   Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat  

Let op, niet alleen bij verhuur: Optische rookmelders verplicht vanaf 2020

Let op, niet alleen bij verhuur: Optische rookmelders verplicht vanaf 2020
Optische rookmelders verplicht vanaf 2020  12 mei 2017 Zijn de Vlaamse woningen brandveilig? Als we een grootschalig onderzoek uit 2014 mogen geloven, dan klinkt het antwoord “nee”. De grote boosdoener hiervoor is de complexe en versnipperde regelgeving over de rookmeldersverplichtingen. De Vlaamse decreetgever heeft daarom gekozen voor een drastische, maar efficiënte oplossing: een algemene verplichting voor alle eigenaars van een woning om tegen 2020 ten laatste hun woning te voorzien van een optische rookmelder. Hoe zit het systeem vandaag in elkaar? Vandaag zijn de regels over de rookmeldersverplichting complex, versnipperd en niet sluitend. Kort samengevat: de huidige regelgeving voorziet in een…

Onroerend erfgoed (ver)kopen: Wanneer vastgoed en geschiedenis samen komen

Onroerend erfgoed (ver)kopen: Wanneer vastgoed en geschiedenis samen komen
Monumenten, cultuurhistorische landschappen, historische tuinen, archeologische sites of nog stads- en dorpsgezichten vormen de sporen van ons Vlaams cultuurhistorisch verleden. Het is dan ook van het grootste belang deze erfgoedwaarden duurzaam te behouden en te beheren.Ook het notariaat draagt hier zijn steentje bij toe, door te verzekeren dat toekomstige eigenaars van deze waardevolle onroerende goederen voldoende geïnformeerd zijn over de rechten en plichten die gepaard gaan met de aankoop van een beschermd- of geïnventariseerd goed. Ben je van plan om een onroerend erfgoed te (ver)kopen of ligt je woning toevallig in een beschermd landschap? Dan zal je met een aantal…