Toon items op tag: verkoopovereenkomst - Notarishuis

Notarissen gaan voor verkoopovereenkomst in heldere taal

Notarissen gaan voor verkoopovereenkomst in heldere taal

Een woning kopen is een spannende aangelegenheid én een belangrijke investering. Zeker zijn van wat je precies koopt, is cruciaal. Daarom werken de notarissen met een nieuw model van verkoopovereenkomst in heldere taal.

De aankoop van een woning is voor de meeste kopers wellicht de belangrijkste investering in hun leven. De verkoopovereenkomst (het “compromis”) ondertekenen, is een sleutelmoment in het aankoopproces. Een verkoop komt tot stand van zodra koper en verkoper een akkoord hebben over de prijs en het goed. Een verkoopovereenkomst is bindend en dus denk je best goed na voor je je handtekening zet.

Discussies en risico’s vermijden
Zelf een overeenkomst opstellen, is niet zo evident omdat er veel juridische en fiscale aspecten bij komen kijken. De overeenkomst moet informatie over het goed en de partijen bevatten, en duidelijke afspraken tussen de koper en de verkoper om de overdracht vlot te laten verlopen.
Notaris Katrin Roggeman, vicevoorzitter van de Federatie van het Notariaat (Fednot): “Een verkoopovereenkomst moet zo volledig en duidelijk mogelijk zijn, zodat er achteraf geen discussies ontstaan. De tekst moet juridisch perfect in orde zijn, maar ook makkelijk te begrijpen. Vandaar dat we werk hebben gemaakt van een verkoopovereenkomst in heldere taal.”
De inhoud van een verkoopovereenkomst wordt voor een deel bepaald door het gewest waarin het goed gelegen is. In het Vlaamse en Waalse Gewest zijn er andere regels van toepassing dan in Brussel. Voor de drie gewesten is er een compromis in klare taal beschikbaar.

Ontdek de verkoopovereenkomst op Notaris.be
Hoe de modelovereenkomst eruit ziet, kan je ontdekken op www.notaris.be. Voor het vervolledigen van de overeenkomst klop je best aan bij een vastgoedexpert zoals de notaris. Het nieuwe model is een handig hulpmiddel voor de kopers en verkopers dankzij een duidelijke structuur en links naar het woordenboek van Notaris.be waarin de sleutelbegrippen extra worden toegelicht. Kopers en verkopers krijgen zo snel uitleg over de meer complexe termen die eigen zijn aan zo’n juridisch document.

Heldere taal
De notarissen en hun medewerkers besteden steeds meer aandacht aan heldere communicatie.
Notaris Roggeman: “Mensen komen bij ons langs om complexe zaken te regelen. Het is onze taak om hen op een toegankelijke manier in te lichten en advies te geven over hoe ze bijvoorbeeld een huwelijk, een eigen onderneming of een nalatenschap kunnen aanpakken. Ook op het ogenblik dat cliënten de definitieve akte ondertekenen, checken we nogmaals of ze perfect weten wat ze tekenen en wat de gevolgen zijn van hun engagement.”   
Voor je bij de notaris binnenstapt, kan je al een kijkje nemen op Notaris.be. Je vindt er de laatste juridische nieuwtjes, brochures en infofiches.
Notaris Roggeman: “Op de sociale media posten we elke maandag een korte videotip. Op vrijdag sluiten we de werkweek af met een taaltip op Facebook en Instagram. Sommige termen zijn nu eenmaal niet weg te denken uit onze akten, maar we gebruiken al onze kanalen om deze helder toe te lichten. De nieuwe verkoopovereenkomst past perfect in deze aanpak.”

Bron: Fednot

Een goed kopen: Kan ik een ‘voorwaardelijk’ bod uitbrengen?

Een goed kopen: Kan ik een ‘voorwaardelijk’ bod uitbrengen?

Na een lange zoektocht naar een woning vind je eindelijk de ideale stek… de opluchting, de vreugde en dan uiteindelijk de laatste stap: het uitbrengen van een bod.

Een bod is definitief en dus denk je best goed na voor je een bepaalde prijs meedeelt aan de verkoper. Je moet als koper immers zekerheid hebben over je financieringsmogelijkheden. Anderzijds laat je toch niet graag de gelegenheid aan je voorbijgaan… Zou je dan als koper niet simpelweg een bod kunnen uitbrengen met de specifieke vermelding van een voorwaarde (bv. dat je het bod mag intrekken indien je toch niet kan genieten van een verlaagd registratietarief of toch die lening niet krijgt waarop je had gehoopt)?

Hoe eenvoudig deze werkwijze ook lijkt, werken met zo’n ‘voorwaardelijk’ bod is niet zonder gevaar. De effectieve verkoopovereenkomst laten afhangen van het vervullen van een voorwaarde is geen probleem, maar bij een bod (dat nog geen verkoopovereenkomst uitmaakt) is het toch opletten geblazen. Zolang dat het onzeker element aanwezig is, gaat het immers om een bod dat voortijdig is. Doordat het bod “afhankelijk van” is, toont het onvoldoende je vastberadenheid aan. Resultaat: zelfs indien de verkoper het bod aanvaardt, zal het een onzeker bod blijven zolang de voorwaarde niet is vervuld. Uiteraard hoeft dat in de praktijk niet altijd een probleem te vormen indien het bod vlug leidt tot een verkoop, maar de problemen zouden zich kunnen voordoen wanneer de verkoper een andere kandidaat-koper vindt vóór de effectieve verkoop en er vanonder wil muizen.

Jan vindt na lang zoeken de ideale woning. Het gaat om een oude rijhuis dat een serieuze renovatie zal moeten ondergaan. Als pientere kandidaat-koper weet Jan dat hij onder zeer specifieke voorwaarden zou kunnen genieten van het gunstig registratietarief van 6% dat voorbehouden is voor aankopen van woningen die een ingrijpende renovatie zullen ondergaan. 6% in de plaats van 7% registratiebelasting, dat scheelt natuurlijk in Jans portemonnee… Jan beslist om een bod uit te brengen op het huis. Hij brengt zijn bod schriftelijk uit, maar met de vermelding dat hij zijn bod kan intrekken indien hij toch niet zou kunnen genieten van het verlaagd tarief van 6%.

Slim? Niet zeker. Want het gaat hier om een bod dat afhangt van een bepaalde voorwaarde (het al dan niet kunnen genieten van het verlaagd tarief van 6%), en dus te onzeker is om aanvaard te worden door de verkoper. Zou de verkoper een nieuwe kandidaat-koper vinden, dan zou Jan wel eens voor een slechte verrassing kunnen staan zolang er geen zekerheid is over het tarief… zelfs indien de verkoper het bod van Jan al had aanvaard.

Wil je als koper dus een bod uitbrengen op een goed, maar wil je daarnaast ook zeker zijn dat je bv. de nodige financiering zal verkrijgen of zal kunnen genieten van een verlaagd registratietarief? Verwijs dan in je bod naar de effectieve verkoopovereenkomst en laat deze laatste afhangen van het al dan niet vervuld zijn van de voorwaarde. Sta stil bij de formulering van je bod. Een gewaarschuwde kandidaat-koper telt voor twee…

Bron: Fednot