Information utile - Notarishuis - Notarishuis

Notarissen gaan voor verkoopovereenkomst in heldere taal

Notarissen gaan voor verkoopovereenkomst in heldere taal

Een woning kopen is een spannende aangelegenheid én een belangrijke investering. Zeker zijn van wat je precies koopt, is cruciaal. Daarom werken de notarissen met een nieuw model van verkoopovereenkomst in heldere taal.

De aankoop van een woning is voor de meeste kopers wellicht de belangrijkste investering in hun leven. De verkoopovereenkomst (het “compromis”) ondertekenen, is een sleutelmoment in het aankoopproces. Een verkoop komt tot stand van zodra koper en verkoper een akkoord hebben over de prijs en het goed. Een verkoopovereenkomst is bindend en dus denk je best goed na voor je je handtekening zet.

Discussies en risico’s vermijden
Zelf een overeenkomst opstellen, is niet zo evident omdat er veel juridische en fiscale aspecten bij komen kijken. De overeenkomst moet informatie over het goed en de partijen bevatten, en duidelijke afspraken tussen de koper en de verkoper om de overdracht vlot te laten verlopen.
Notaris Katrin Roggeman, vicevoorzitter van de Federatie van het Notariaat (Fednot): “Een verkoopovereenkomst moet zo volledig en duidelijk mogelijk zijn, zodat er achteraf geen discussies ontstaan. De tekst moet juridisch perfect in orde zijn, maar ook makkelijk te begrijpen. Vandaar dat we werk hebben gemaakt van een verkoopovereenkomst in heldere taal.”
De inhoud van een verkoopovereenkomst wordt voor een deel bepaald door het gewest waarin het goed gelegen is. In het Vlaamse en Waalse Gewest zijn er andere regels van toepassing dan in Brussel. Voor de drie gewesten is er een compromis in klare taal beschikbaar.

Ontdek de verkoopovereenkomst op Notaris.be
Hoe de modelovereenkomst eruit ziet, kan je ontdekken op www.notaris.be. Voor het vervolledigen van de overeenkomst klop je best aan bij een vastgoedexpert zoals de notaris. Het nieuwe model is een handig hulpmiddel voor de kopers en verkopers dankzij een duidelijke structuur en links naar het woordenboek van Notaris.be waarin de sleutelbegrippen extra worden toegelicht. Kopers en verkopers krijgen zo snel uitleg over de meer complexe termen die eigen zijn aan zo’n juridisch document.

Heldere taal
De notarissen en hun medewerkers besteden steeds meer aandacht aan heldere communicatie.
Notaris Roggeman: “Mensen komen bij ons langs om complexe zaken te regelen. Het is onze taak om hen op een toegankelijke manier in te lichten en advies te geven over hoe ze bijvoorbeeld een huwelijk, een eigen onderneming of een nalatenschap kunnen aanpakken. Ook op het ogenblik dat cliënten de definitieve akte ondertekenen, checken we nogmaals of ze perfect weten wat ze tekenen en wat de gevolgen zijn van hun engagement.”   
Voor je bij de notaris binnenstapt, kan je al een kijkje nemen op Notaris.be. Je vindt er de laatste juridische nieuwtjes, brochures en infofiches.
Notaris Roggeman: “Op de sociale media posten we elke maandag een korte videotip. Op vrijdag sluiten we de werkweek af met een taaltip op Facebook en Instagram. Sommige termen zijn nu eenmaal niet weg te denken uit onze akten, maar we gebruiken al onze kanalen om deze helder toe te lichten. De nieuwe verkoopovereenkomst past perfect in deze aanpak.”

Bron: Fednot

Hoe deed onze vastgoedmarkt het in het afgelopen trimester?

Hoe deed onze vastgoedmarkt het in het afgelopen trimester?

Hoe deed onze vastgoedmarkt het in het afgelopen trimester?

Na een zwak 2de trimester, met een sterke daling van het aantal vastgoedtransacties, bloeide de Belgische vastgoedmarkt in de afgelopen drie maanden weer op. Toch zit de vastgoedmarkt als gevolg van de coronacrisis nog niet op het niveau van vorig jaar: in de periode van 1 januari tot en met 30 september 2020 waren er in ons land -3,5% minder transacties in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De heropleving van de vastgoedmarkt leidde tot prijsstijgingen, zowel bij woonhuizen als appartementen.

Vastgoedmarkt herstelt zich na een forse achteruitgang in het 2de trimester

In het 2de trimester 2020 zorgde de coronacrisis voor een sterke daling van het aantal vastgoedtransacties in ons land. In vergelijking met het 2de trimester 2019 ging het om een daling van -15,9%. Daarmee was het 2de trimester 2020 het slechtste trimester qua vastgoedactiviteit in vijf jaar tijd.

In het 3de trimester was er sprake van herstel: in vergelijking met het 3de trimester 2019 steeg het aantal transacties met +11,6%.

In juli was de stijging op nationaal vlak nog beperkt: +1,8% meer transacties in vergelijking met juli 2019. In augustus en september waren kopers van vastgoed een opvallend actief, met als gevolg +13,4% en +19,9% meer transacties dan in 2019.

Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “In de afgelopen maanden was er sowieso sprake van een inhaalbeweging, maar we zien ook dat veel kopers zich na de lockdownperiode extra gretig op de markt hebben gestort. Verkopen verliepen soms wat sneller dan anders, zeker als het om woningen ging die bijzonder gegeerd waren. Dat had ook een effect op de gemiddelde prijzen, maar we verwachten dat dit een tijdelijk fenomeen is.”

Bron: Fednot

Woning kopen? Denk aan deze verzekeringen

Woning kopen? Denk aan deze verzekeringen

Ciara, Dennis en vorig weekend Ellen… De laatste weken hebben we een goeie portie nieuwe stormnamen leren kennen. Zo’n storm kan aardig wat schade verrichten aan je woning. Een kleine reminder dat je bij de aankoop van je woning voldoende aandacht moet schenken aan verzekeringen. En niet alleen voor stormschade, want pech is overal op de loer.

Brandverzekering
De brandverzekering dekt niet alleen de schade ontstaan uit brand, maar bijvoorbeeld ook storm-, en waterschade. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het afsluiten van een brandverzekering niet wettelijk verplicht. Toch is het sterk aan te raden. Sluit je een lening af, dan kan de bank je bovendien contractueel verplichten om een brandverzekering aan te gaan.

Als koper draag je de risico op schade vanaf het moment dat je eigenaar bent. Dat kan op het moment van het ondertekenen van de verkoopovereenkomst zijn, maar vaak zal de eigendom pas overgaan op het moment van het ondertekenen van de akte. In principe zal de bestaande brandverzekering op het onroerend goed na de authentieke akte nog drie maanden doorlopen, om zeker te zijn dat het onroerend goed op geen enkel moment onverzekerd is. In de praktijk zal de koper vaak de verplichting hebben om het goed te verzekeren vanaf de notariële akte. De verkoper zal dan zijn verzekering beëindigen na het verlijden van de notariële akte.

Schuldsaldoverzekering
Eveneens een must wanneer je een woning koopt, is het afsluiten van een schuldsaldoverzekering. Deze verzekering vormt een belangrijke bescherming voor je erfgenamen (zoals een partner of een kind) voor het geval je zou overlijden voordat je lening is afbetaald. Er zijn verschillende hanteerbare formules. Zo kan je met je partner kiezen voor een 50%-50% dekking, waarbij de overlevende partner de helft van het resterende bedrag zal moeten afbetalen. Een andere mogelijkheid is een 100%-100% dekking. Bij het overlijden van één van de partners zal het resterende bedrag van de lening volledig afgelost worden. De overlevende partner moet dan niets meer afbetalen. Ten slotte kan een financiële instelling jou en je partner een dekking op maat voorstellen, waarbij het percentage dekking afhangt van diverse factoren.

Gewaarborgd wonen
De gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen is relatief ongekend, maar niettemin belangrijk. Deze verzekering dekt immers het risico op onvrijwillige werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. Je kan van deze verzekering genieten als je:

  • Minstens 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag hebt gewerkt. Je kan dan voor 10 jaar deze kosteloze verzekering afsluiten. Was je tewerk gesteld met een tijdelijk contract, dan moet minstens een jaar arbeidsprestaties hebben verricht bij dezelfde werkgever. De tewerkstelling van 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag mag onderbroken zijn met een maximum van 10 dagen;

  • Je volledig en onvrijwillig werkloos wordt en je een werkloosheidsuitkering ontvangt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);

  • Je onvrijwillig je zelfstandige activiteit stopzet je geniet van een overbruggingsrecht of een werkloosheidsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling;

  • Je krijgt een tegemoetkoming van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) wegens arbeidsongeschiktheid;

  • Je geniet niet van andere beroepsinkomsten.

Meer informatie hierover? Klik hier