Te koop

Prijs: van
tot
Uitgebreid zoeken

Het Notarishuis Zuidwest-Vlaams-Brabant is een initiatief van 19 notariaten in het zuidwesten van de provincie Vlaams-Brabant. Deze middelenvennootschap verleent ondersteunende diensten aan de aangesloten notariaten. Op die manier kunnen de notariaten efficiënter beantwoorden aan de hedendaagse noden van hun cliënten.

De regelgeving inzake de Belgische vastgoedmarkt is de voorbije jaren flink geëvolueerd; er zijn heel wat regels en verplichtingen waar de verkoper van een stuk grond, een woning, bedrijfsgebouw of een ander type onroerend rekening mee moet houden. Het is zeker geen gemakkelijke taak meer en vergt heel wat juridische deskundigheid. Het ontbreken van bepaalde informatie of attesten kan namelijk leiden tot nietigheid en boetes.

De notarissen zijn vertrouwd met de nieuwe regels. Hierdoor weten zij aan welke verplichtingen moeten worden voldaan en begeleiden ze het dossier op een correcte en efficiënte manier met als doel een gevoel van tevredenheid te creëren bij alle betrokken partijen. De Notarishuis-medewerker, die ervaring heeft met het begeleiden van dossiers, handelt onder toezicht van de notarissen.

 


Wat doet het Notarishuis?

  • de vaststellingen ter plaatse ter voorbereiding van de verkoop van een onroerend goed,
  • bijzonderheden ter plaatse gaan bekijken, vastleggen en rapporteren aan de notaris,
  • voorbereidende schattingsverslagen en waardebepalingen bij verkopen, successieplanning, nalatenschappen en voor beschermde personen,
  • de logistieke aspecten met betrekking tot openbare verkopen en verkopen uit de hand.


Professionalisme, transparantie, service en begeleiding spelen daarbij een sleutelrol.

 

Het Notarishuis

Het Notarishuis Zuidwest-Vlaams-Brabant is een initiatief van 19 notariaten in het zuidwesten van de provincie Vlaams-Brabant. Deze middelenvennootschap verleent ondersteunende diensten aan de aangesloten notariaten. Op die manier kunnen de notariaten efficiënter beantwoorden aan de hedendaagse noden van hun cliënten.

Contact

Bob Teurlings
Medewerker
Notarishuis Zuidwest-Vlaams-Brabant
0475/45.45.45